Afval scheiden: natuurlijk doen we dat!

We beginnen dit jaar duurzaam op de 1e Montessorischool! We gaan al het schoolafval scheiden en ook gescheiden laten ophalen en verwerken door Meerlanden. In alle ruimtes staan afvalbakken voor alle soorten afval: papier, plastic, groen en rest. Sinds het project Let’s do it kids begonnen kinderen en leerkrachten spontaan het afval te scheiden. Samen met Meerlanden hebben we dit nu nog gemakkelijker gemaakt! Zo dragen we met elkaar bij aan een mooiere wereld.
Terug
Media
  • Imagedb7bd96b7b23412f8ce230c9bbfe2e76