Montessori onderwijs

Montessori-onderwijs

Stimuleren tot zelfstandigheid

Een kind leert op zijn eigen wijze en moet vooral gestimuleerd worden om te groeien naar zelfstandigheid. ‘Help mij het zelf te doen’. Dat is de basis van het onderwijs van Maria Montessori.

Zelfstandig en verantwoordelijk

De kern van het montessorionderwijs is dat wij het kind in staat stellen om zich te ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid, dat het leert verantwoordelijk te zijn voor het eigen handelen en medeverantwoordelijkheid leert dragen voor zijn omgeving. Hierin begeleiden wij de kinderen 8 jaar lang op individueel niveau. We gebruiken creativiteit en expressie bij ons leren.

Natuurlijk leren montessorileerlingen gewoon lezen, schrijven en rekenen. En ook alle andere vakken die op het verplichte basisonderwijsprogramma staan. De manier waarop we dit aanbieden verschilt alleen. De montessorischool kent een onder-, midden- en bovenbouw waarin kinderen van verschillende leeftijden in een groep samenwerken.

Met ons onderwijs bieden wij een solide basis voor het voortgezet onderwijs. Meer weten over het montessorionderwijs? Op www.montessori.nl leest u meer.