Aanmeldprocedure

Uw kind is nog geen 4 jaar, maar de tijd gaat hard genoeg. Het is daarom zinvol om op tijd te beginnen met uw oriëntatie op de basisschool. U bent van harte welkom voor een gesprek en rondleiding bij ons wanneer u op zoek bent naar een passende school voor uw kind. We laten u graag zien hoe we werken en nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. Vanzelfsprekend is zo’n gesprek altijd vrijblijvend.

Inschrijven

Als u besluit uw kind bij ons op school in te schrijven, dan kan dat via het inschrijfformulier dat u ontvangt bij het kennismakingsgesprek. Om de overgang tussen thuis, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf wat gemakkelijker te maken, mag uw kind vóórdat het vier wordt komen wennen. Ongeveer drie maanden voordat uw kind 4 wordt, nemen wij contact met u op voor het maken van deze wenafspraken.

Een andere school voor uw kind

Soms kan het voorkomen dat ouders op zoek zijn naar een andere school voor hun kind. Ons onderwijsaanbod is door de montessorimethode echt anders. Daarmee kunnen wij een oplossing zijn voor kinderen die in het traditionele onderwijs vastlopen.

Samen met de ouders bekijken we of de overstap inderdaad beter is voor het kind. Hierbij volgen we de richtlijnen die met de basisscholen in de Haarlemmermeer zijn afgesproken. Dit betekent dat er altijd overleg is tussen de directie en/of intern begeleider van de betreffende scholen om elkaar van de situatie op de hoogte te brengen en samen te bepalen wat een gunstig moment is om van school te wisselen. Bij het onderzoek of de school past bij de onderwijsbehoefte van het kind kunnen we de expertise van het Centraal Coördinatiepunt van Passend Onderwijs inschakelen. Bij een eventuele overstap nemen we het afwachten van een vakantie en/of het einde van het schooljaar als uitgangspunt.

Heeft u interesse in en van onze scholen?

U bent meer dan welkom om een afspraak met ons te maken.

Bel ons op 023 - 561 15 00 (1e Montessorischool) of 023 - 561 97 92 (Montessorischool Floriande) of stuur een mail naar info@montessori-haarlemmermeer.nl