Missie & visie

Missie en visie

Missie van de vereniging

“passie voor geïnspireerd leren”

De Montessori Vereniging Haarlemmermeer geeft met de kracht die hoort bij een passie, invulling aan het leren van de kinderen op de scholen. Bij dat leren zoeken we de inspiratie bij kinderen, bij ons zelf en in de omgeving. Ons doel is dat kinderen leren wat ze in hun basisschool periode moeten leren en dat ze dat met zoveel mogelijk plezier doen.

Missie van onze scholen

“help mij het zelf te doen”

Voor de toekomst van onze kinderen is het belangrijk dat ze zelf actief en verantwoordelijk zijn in hun eigen leren. De uitspraak “help mij het zelf te doen” straalt deze actieve rol uit en maakt tegelijk duidelijk dat ze het niet allemaal alleen hoeven te doen. Wij helpen de kinderen het “zelf doen” te leren. Dit gebeurt door de hele omgeving rondom het kind. Met de leerkracht, medeleerlingen en de omgeving als cruciale factoren. En met een actieve rol van het kind. Het is immers het “doen” dat het leren bevordert.

Visie

Het onderwijs in onze school is gebaseerd op de ideeën van dr. Maria Montessori (1870 – 1952). Haar ideeën hebben de afgelopen jaren een eigen invulling gekregen, maar de visie van haar op onderwijs is nog steeds actueel. Deze visie maken we op de school zichtbaar en concreet door uitspraken van kinderen. Als een leerling na 8 jaar de school verlaat zegt hij of zij:

  • Ik blijf nieuwsgierig
  • Ik doe het samen
  • Ik weet waar ik goed in ben
  • Ik bewijs wat ik kan
  • Ik weet wat ik wil
  • Ik zoek oplossingen
  • Ik doe er toe
  • Ik kan kiezen
  • Ik zit op de 1e Montessorischool