Onze school heeft een actieve medezeggenschapsraad. Op onze vergaderingen bespreken ouders en teamleden gezamenlijk de ontwikkeling van onze school.

De leden van onze MR zijn: 

John Mol (ouder, voorzitter MR)

Laura Walter (ouder)
Daphne Kok (leerkracht)
Yvonne van der Staay (intern begeleidster, secretaris MR)

Vanuit de directie sluit Mirjam van Haastrecht aan bij onze vergaderingen. 

Notulen: 
Notulen MR 20-09 '22