Onze school heeft een actieve medezeggenschapsraad. Op onze vergaderingen bespreken ouders en teamleden gezamenlijk de ontwikkeling van onze school.
U kunt met de MR in contact komen door te mailen naar: 
mr-1e@montessori-haarlemmermeer.nl


De leden van onze MR zijn: 
 

John Mol (ouder, voorzitter MR)

Laura Walter (ouder)
Daphne Kok (leerkracht)
Yvonne van der Staay (intern begeleidster, secretaris MR)

Vanuit de directie sluit Mirjam van Haastrecht aan bij onze vergaderingen. 

Notulen: 
Notulen MR 20-09 '22
Notulen MR 15 nov.'22 

notulen MR april 2023