Opvangpartners


Voor- en naschoolse opvang

Voor de voor- en naschoolse opvang werken we samen met verschillende organisaties die de kinderen bij ons op school komen brengen of ophalen. Ouders onderhouden zelf de contacten met de bso.

Happy kids

T 023 - 557 90 12 | Website

St. Kinderopvang Haarlemmermeer

T 023 - 567 20 20 | Website

Babbels

T 023 - 565 57 66 | Website

Partou

T 023 - 563 61 29 | Website

Overblijven

Bij ons op school blijven alle kinderen over. Naast samen werken en samen spelen hoort samen eten er ook bij. In de onderbouw eten de leerkrachten (15 minuten) met de kinderen in de klas en daarna hebben de kinderen 30 minuten pauze. Zij mogen dan naar buiten, waar twee ouders toezicht houden. In de midden- en bovenbouw gaat het overblijven iets anders. Ook daar eten de leerkrachten met de kinderen in de klas. De bovenbouw heeft pauze van 12.00 tot 12.45 uur, de middenbouw van 12.15 tot 13.00 uur. De kinderen spelen na het eten een half uur buiten op het plein.