Ons team

De 1e Montessorischool heeft in schooljaar 2022-2023, 10 klassen en een peuterspeelzaal. Het team bestaat uit 14 leerkrachten, een vakleerkracht gym, een intern begeleider, vijf onderwijsassistenten, een administratieve kracht en de locatiedirecteur.
Naast het vaste team werken we met vrijwilligers die ons helpen bij onder andere de overblijf en de bibliotheek.