Ons team

De 1e Montessorischool heeft in schooljaar 2021-2022, 11 klassen en een peuterspeelzaal. Het team bestaat uit 17 leerkrachten, een vakleerkracht gym, een intern begeleider, vier onderwijsassistenten, een administratieve kracht en de locatiedirecteur.
Naast het vaste team werken we met vrijwilligers die ons helpen bij onder andere de overblijf en de bibliotheek.