Belofte en kernwaarden

Beloften en Kernwaarden

Onze beloften: een leven lang leren, een leven lang voordeel.

Na een basisschoolperiode van acht jaar geven we deze acht beloften mee voor het verdere leven:

  1. Ik blijf nieuwsgierig.
  2. Ik doe het samen.
  3. Ik weet waar ik goed in ben.
  4. Ik bewijs wat ik kan.
  5. Ik weet wat ik wil.
  6. Ik zoek oplossingen.
  7. Ik doe ertoe.
  8. Ik kan kiezen.

Uw kind leert zelfstandig en samen met andere kinderen vanuit een onderzoekende houding zijn omgeving te ordenen en betekenis te geven. Met ruimte voor creativiteit en innovatie voor de wereld van morgen.

Passie geïnspireerd leren: Zelfstandig en verantwoordelijk met lef

“Ik leer wat ik wil, ik kies met wie ik samenwerk en ik houd rekening met de andere kinderen en ga voorzichtig om met het materiaal”. We willen namelijk dat kinderen tijdens hun schoolgaande tijd zoveel mogelijk en met zoveel mogelijk plezier leren. Wij helpen uw kind zich te ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid die verantwoordelijkheid neemt voor zijn leerproces, de ander en de omgeving. Help mij het zelf te doen, maakt dat uw kind al doende leert in een rijke voorbereide omgeving met andere leerlingen en de leerkracht. Kinderen hebben een actieve rol in het leren. Wij begeleiden hen daar op individueel niveau in en dragen daarbij verschillende materialen aan die verschillende vaardigheden helpen ontwikkelen. We gebruiken creativiteit en expressie in al ons leren. Montessorileerlingen leren gewoon lezen, schrijven, rekenen en alle andere vakken die op het verplichte basisonderwijsprogramma staan. De manier waarop wij dit aanbieden verschilt alleen. De montessorischool kent een onder-, midden- en bovenbouw waarin kinderen van verschillende leeftijden samenwerken.

Ik blijf nieuwsgierig

Onderwijs is een uitdaging. Ons onderwijs maakt het voor kinderen mogelijk om hun eigen interesses te combineren met het leren op school. Kinderen kunnen hun eigen onderwijs vormgeven en inhoud geven. Ze ontdekken de wereld door te onderzoeken, kritisch te zijn en te reflecteren. We bereiken dit door een breed aanbod te hebben in de groepen en door op een individuele manier te werken. Ons onderwijs is er voor het leren van kinderen. De leerkracht wordt gebruikt om hem of haar bij dit proces te begeleiden. De leerkracht begeleidt en stimuleert het kind om in volle potentie uit te groeien tot de bouwer van de toekomst.

Ik doe het samen

Op onze school werken we met groepen waarbij drie verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren veel door met elkaar te onderzoeken. We leren van elkaar en maken gebruik van de kracht van leren van het kind.

Ik weet waar ik goed in ben

Op school leer je veel. Veel meer dan alleen taal, rekenen, lezen en spelling. Op school leer je ook samen werken, wat er gebeurt in de wereld om je heen, hoe de wereld er uit ziet en op welke manier jij daar een rol in speelt. Onze school laat kinderen ontdekken waar ze goed in zijn. Ze leren gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Niet alleen weten de kinderen waar ze goed in zijn, ze leren ook om hun kwaliteiten te gebruiken om anderen te helpen. Zo helpen tutoren andere kinderen en vragen kinderen vaak eerst hulp bij een klasgenoot voordat ze naar de leerkracht gaan.

Ik bewijs wat ik kan

Onze school vindt het belangrijk dat kinderen laten zien wat ze kunnen. We stimuleren kinderen om dit ook aan ons te laten zien, zodat de opbrengsten van ons onderwijs voor iedereen helder zijn. Opbrengsten zijn dan niet alleen toets-resultaten maar veel meer. Kinderen op onze school willen graag laten zien wat ze kunnen. Bewijs geeft ook aan dat het resultaat zichtbaar is en inzichtelijk voor anderen.

Ik weet wat ik wil

Omdat kinderen op onze school vrijheid hebben in de keuze van hun vakken wordt op jonge leeftijd al gevraagd wat ze willen leren. Onze kinderen hoeven hun leermotivatie niet te onderdrukken door een vast lesrooster, maar kunnen zelf een keuze maken. Ons onderwijs volgt het kind en niet andersom. Kinderen geven aan wat ze willen aanpakken, de omgeving nodigt uit en de leerkracht ondersteunt. Leerkrachten maken onderscheid tussen gesloten uitdagingen (wat een kind moet kennen en kunnen) en open uitdagingen (benieuwd wat een kind nog meer aan kan of zelf zou willen leren). Zo is er vrijheid binnen de grenzen van wat er gevraagd wordt van kinderen op een basisschool.

Ik zoek oplossingen

De kinderen op de 1e Montessorischool zijn nieuwsgierig. Ze worden vaak uitgedaagd om vragen te stellen en hun interesse te laten zien. Onze kinderen stellen veel vragen. Bij museumbezoek, voorstellingen, gastlessen valt dit altijd op. Deze nieuwsgierigheid stimuleren we en we leren kinderen ook om zelf te zoeken naar de oplossingen op hun vragen. Ons onderwijs geeft ruimte voor creatief denken en daagt uit om oplossingen te zoeken.

Ik doe er toe

Op onze school doen we het samen. We zijn er voor en met elkaar. We respecteren elkaar zoals we zijn en geven elkaar de ruimte om te verschillen. Iedereen is uniek en een deel van het geheel. Daarmee is iedereen onmisbaar.

Ik kan kiezen

Er is zo veel om te doen, er is zo veel te leren dat je altijd een keuze moet maken in het aanbod. Wat wil ik leren. Kiezen betekent ook dat je soms moet wachten. In onze klassen zijn altijd een beperkt aantal werkjes aanwezig. Niet iedereen is met rekenen bezig en niet iedereen met geschiedenis. Kiezen betekent ook dat je leert om te gaan met keuzemogelijkheden. Soms kan je niet doen wat je eerste keuze is.